วางแผนการทำงาน Project Planning

วางแผนการทำงานในรูปแบบ Gantt Chart Schedule กำหนดผู้รับผิดชอบในงานของแต่ละโครงการ รายงานความก้าวหน้าและความล่าช้าของงานเทียบกับแผนงานในรูปแบบ Gantt Chart และ S-Curve
วางแผนการทำงานในรูปแบบ Gantt Chart Schedule กำหนดผู้รับผิดชอบในงานของแต่ละโครงการ รายงานความก้าวหน้าและความล่าช้าของงานเทียบกับแผนงานในรูปแบบ Gantt Chart และ S-Curve

วางแผนต้นทุน แผนรายได้ และคาดการณ์ผลกำไร

Cost Revenue and Margin Planning

วางแผนรายได้
ระบุมูลค่างาน (รายได้) ในรูปแบบ BOQ และ Work Breakdown Structure ปรับแก้รายได้ที่เปลี่ยนแปลงจากงานเพิ่ม-ลด (VO) วิเคราะห์รายงานรายได้เทียบกับแผนในรูปแบบ Gantt Chart และ S-Curve
วางแผนต้นทุน
กำหนดงบประมาณต้นทุนของโครงการ Update ข้อมูลต้นทุนทั้งค่าวัสดุและค่าแรง วิเคราะห์รายงานค่าใช้จ่ายต้นทุนเทียบกับแผน
วางแผนผลกำไร
คาดการณ์ผลกำไรของโครงการผ่านแผนรายได้-ต้นทุน Update ข้อมูลรายรับและต้นทุน วิเคราะห์รายงานผลกำไรเทียบกับแผน รับรู้สภาพคล่องของโครงการ
วางแผนรายได้
ระบุมูลค่างาน (รายได้) ในรูปแบบ BOQ และ Work Breakdown Structure ปรับแก้รายได้ที่เปลี่ยนแปลงจากงานเพิ่ม-ลด (VO) วิเคราะห์รายงานรายได้เทียบกับแผนในรูปแบบ Gantt Chart และ S-Curve
วางแผนต้นทุน
กำหนดงบประมาณต้นทุนของโครงการ Update ข้อมูลต้นทุนทั้งค่าวัสดุและค่าแรง วิเคราะห์รายงานค่าใช้จ่ายต้นทุนเทียบกับแผน
วางแผนผลกำไร
คาดการณ์ผลกำไรของโครงการผ่านแผนรายได้-ต้นทุน Update ข้อมูลรายรับและต้นทุน วิเคราะห์รายงานผลกำไรเทียบกับแผน รับรู้สภาพคล่องของโครงการ

มอบหมายงาน และติดตามงาน

Work Tracking

รายงานผลการติดตามงานที่มอบหมายว่าอยู่ในสถานะที่ล่าช้า เร็วกว่าแผน แล้วเสร็จทันเวลาหรือไม่ ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหว รับทราบทุกปัญหา และสถานะงานของโครงการร่วมกัน แบบ Real Time ไม่มีพลาด สามารถ อัปโหลด ไฟล์ รูปภาพ วีดีโอ พร้อมการรายงานสถานะงานได้ทันที รองรับรูปแบบการตรวจรับงาน ส่งมอบงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน รายงาน การแก้ไขDefect Work เพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยฟังก์ชั่นที่เหนือกว่าของออนไลน์ฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง สามารถสร้างมาตรฐานงานของงาน ข้อมูลถูกจัดเก็บและนำมาวิเคราะห์ได้ การจัดทำรายงาน ทั้ง QC Report หรือ Defect Work สามารถพิมพ์หรือแปลงใบงานรายงานแบบ PDF หรือ QR code report ใส่รายละเอียดและรูปผลงานและข้อมูลประกอบอื่น ๆ พร้อมพิมพ์และส่งลายละเอียดงานได้ทันทีจากหน้างาน
รายงานผลการติดตามงานที่มอบหมายว่าอยู่ในสถานะที่ล่าช้า เร็วกว่าแผน แล้วเสร็จทันเวลาหรือไม่ ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหว รับทราบทุกปัญหา และสถานะงานของโครงการร่วมกัน แบบ Real Time ไม่มีพลาด สามารถ อัปโหลด ไฟล์ รูปภาพ วีดีโอ พร้อมการรายงานสถานะงานได้ทันที รองรับรูปแบบการตรวจรับงาน ส่งมอบงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน รายงาน การแก้ไขDefect Work เพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยฟังก์ชั่นที่เหนือกว่าของออนไลน์ฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง สามารถสร้างมาตรฐานงานของงาน ข้อมูลถูกจัดเก็บและนำมาวิเคราะห์ได้ การจัดทำรายงาน ทั้ง QC Report หรือ Defect Work สามารถพิมพ์หรือแปลงใบงานรายงานแบบ PDF หรือ QR code report ใส่รายละเอียดและรูปผลงานและข้อมูลประกอบอื่น ๆ พร้อมพิมพ์และส่งลายละเอียดงานได้ทันทีจากหน้างาน

การสื่อสารระหว่างทีม การพูดคุยเกี่ยวกับงาน

Work chat and Team communication

การพูดคุยเกี่ยวกับงานใน BETABUTE Work Chat ทำให้แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว คุยกันเป็นเรื่องๆ จบเป็นงานๆ หมดปัญหาเรื่องข้อมูลปนกันส่งผิดกลุ่มหรือส่งผิดคน สามารถรับรู้ข้อมูลอัปเดตบนฐานข้อมูลเดียวกันป้องกันการนำข้อมูลที่ผิดพลาดไปใช้งาน สร้างมาตรฐานการประสานงานในโครงการระหว่าง Owner, Designer, Consultant, Contractor ผ่าน BETABUTE App. ให้สื่อสารกันได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประสานงานกันได้ดี update งานได้พร้อมกัน -ส่งต่อเอกสารต่าง ๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ QR Report ผ่านช่องทาง Line หรือ E mail ได้ทันที -การจัดการระบบฐานข้อมูลและผู้ใช้งาน ข้อมูลและไฟล์ต่าง ๆ ถูกจัดเก็บเป็นระบบมีกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การค้นหาไฟล์หรือข้อมูลย้อนหลังของโครงการอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ต้องกลัวข้อมูลหาย
การพูดคุยเกี่ยวกับงานใน BETABUTE Work Chat ทำให้แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว คุยกันเป็นเรื่องๆ จบเป็นงานๆ หมดปัญหาเรื่องข้อมูลปนกันส่งผิดกลุ่มหรือส่งผิดคน สามารถรับรู้ข้อมูลอัปเดตบนฐานข้อมูลเดียวกันป้องกันการนำข้อมูลที่ผิดพลาดไปใช้งาน สร้างมาตรฐานการประสานงานในโครงการระหว่าง Owner, Designer, Consultant, Contractor ผ่าน BETABUTE App. ให้สื่อสารกันได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประสานงานกันได้ดี update งานได้พร้อมกัน -ส่งต่อเอกสารต่าง ๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ QR Report ผ่านช่องทาง Line หรือ E mail ได้ทันที -การจัดการระบบฐานข้อมูลและผู้ใช้งาน ข้อมูลและไฟล์ต่าง ๆ ถูกจัดเก็บเป็นระบบมีกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การค้นหาไฟล์หรือข้อมูลย้อนหลังของโครงการอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ต้องกลัวข้อมูลหาย

ตรวจรับงาน ส่งมอบงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน

รายงานการแก้ไข Defect Work

แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง มีเป็นร้อย BETABUTE ช่วยให้คุณมอบหมายงานตรวจสอบคุณภาพด้วยแบบฟอร์มต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย สร้างมาตรฐานแบบใหม่ในการตรวจงาน ทั้งใช้ง่าย ทำงานได้ไว รับรองว่าถูกใจทุกฝ่าย การเก็บ Defect Work ก็เช่นกัน ถ่ายภาพเป็นร้อย เอามาทำเป็นรายงาน ใช้เวลาไปเท่าไหร่ และจะดีกว่าไหมถ้ามือถือเครื่องเดียวและแอปฉลาด ๆ ทำให้การ ทำรายงาน Defect ใช้เวลาได้น้อยลง ลดค่าใช้จ่าย และคุณภาพงาน ก็ยังคงเดิม ด้วยมาตรฐานและข้อมูลที่ชัดเจนเข้าถึงได้ทุกฝ่าย ตรวจสอบได้ ทำให้การตรวจรับและส่งมอบงานเป็นไปตามแผน
แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง มีเป็นร้อย BETABUTE ช่วยให้คุณมอบหมายงานตรวจสอบคุณภาพด้วยแบบฟอร์มต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย สร้างมาตรฐานแบบใหม่ในการตรวจงาน ทั้งใช้ง่าย ทำงานได้ไว รับรองว่าถูกใจทุกฝ่าย การเก็บ Defect Work ก็เช่นกัน ถ่ายภาพเป็นร้อย เอามาทำเป็นรายงาน ใช้เวลาไปเท่าไหร่ และจะดีกว่าไหมถ้ามือถือเครื่องเดียวและแอปฉลาด ๆ ทำให้การ ทำรายงาน Defect ใช้เวลาได้น้อยลง ลดค่าใช้จ่าย และคุณภาพงาน ก็ยังคงเดิม ด้วยมาตรฐานและข้อมูลที่ชัดเจนเข้าถึงได้ทุกฝ่าย ตรวจสอบได้ ทำให้การตรวจรับและส่งมอบงานเป็นไปตามแผน

ฟังก์ชั่น ครบ- จบ- ที่แอปเดียว BETABUTE สำหรับการบริหารโครงการควบคุมคุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย

Smart Dashboard Analysis รายงานวิเคราะห์อัจฉริยะ
Project Revenue Planning การวางแผนรายได้โครงการ
Project Material Cost Planning การวางแผนต้นทุนวัสดุโครงการ
Project Planning (Plan vs Actual) การวางแผนโครงการ (แผน vs ตามจริง)
Gantt Chart & S Curve Report เส้นแสดงความก้าวหน้า & รายงานกราฟแท่ง
Adjustable Variation & variance Cost รองรับงานเปลี่ยนแปลง & มูลค่างานส่วนต่าง
Unlimited Project Work Structure ไม่จำกัดโครงสร้างกลุ่มผู้ทำงาน
User Authorization Control สามารถระบุการเข้าถึงงานของผู้ใช้
Project Document Library คลังเอกสารโครงการ
Project Details Configuraton กำหนดค่ารายละเอียดโครงการ

ฟังก์ชั่น ครบ- จบ- ที่แอปเดียว BETABUTE สำหรับการมอบหมายและติดตามงาน

Support app iOS & Android mobile รองรับ IOS และ Android moblie
Work chat แชททำงาน
Task Feed ฟีดงาน
Chack-in / Chaeck-out Work Location เช็คอิน / เช็คเอาท์ ทำงาน
Multimedia Files Support รองรับไฟล์มัลติทีเดียหลายรูปแบบ
QR Code Support รองรับรหัส QR
Unlimited BTB Online Form สร้างแบบฟอร์มออนไลน์บน BTB ไม่จำกัด
Delegate Task to Team มอบหมายงานให้กับทีม
Voice Notification การแจ้งเตือนด้วยเสียง
Task Flow การจัดลำดับขั้นของงาน

Database Structure and Cloud System

ระบบฐานข้อมูลบนคลาวด์

Security data Cloud based system User authorization Data legacy collaboration

การประเมินความเสี่ยงโครงการ

Project Risk Assessment

ข้อมูลการทำงานทั้งหมดที่อยู่บนระบบ สามารถแสดงออกมาเป็นตัวเลข ผลสรุป ในทั้งในหน้า Company Dashboard และ Project Dashboard เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการทั้งด้านการเงิน และเวลา เพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ แบบ Real Time ดูรายงานผลวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมด และตามโครงการทุกโครงการผ่าน จากผลสรุปภาพรวมสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดงาน รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหว ปัญหา และสถานะงานของโครงการ เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานต่อเนื่อง หรือปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที สรุปรายงานความเคลื่อนไหว ความความคืบหน้า ความเสี่ยง ส่งตรงถึงผู้บริหาร
   ข้อมูลการทำงานทั้งหมดที่อยู่บนระบบ สามารถแสดงออกมาเป็นตัวเลข ผลสรุป ในทั้งในหน้า Company Dashboard และ Project Dashboard เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการทั้งด้านการเงิน และเวลา เพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ แบบ Real Time    ดูรายงานผลวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมด และตามโครงการทุกโครงการผ่าน จากผลสรุปภาพรวมสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดงาน    รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหว ปัญหา และสถานะงานของโครงการ เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานต่อเนื่อง หรือปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที    สรุปรายงานความเคลื่อนไหว ความความคืบหน้า ความเสี่ยง ส่งตรงถึงผู้บริหาร

BETABUTE CORE VALUE

16/04/2020 22:27:23 admin

ติดตามงานผ่าน Line ได้แล้ว
ฟรี สำหรับผู้ใช้งาน Link และ Betabute

ระบบบริหารและติดตามงาน Link และ Betabute ติดตามงาน สื่อสารและประสานงานได้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่ห่างกันเพียงใด หรือมีโปรเจคต้องจัดการมากแค่ไหน ก็มั่นใจได้
ยิ่งตอนนี้เราให้บริการ ฟรี! เพิ่มการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของงานใน Line กลุ่ม

Read more

19/03/2020 16:18:29 admin

จะ Work From Home หรือ Work From ที่ไหน ๆ ก็มั่นใจได้

Application ที่ทำให้คุณดูแลทีมให้ทำงานจากนอกสำนักงานให้ได้ประสิทธิภาพ
สื่อสารและติดตามงานกันได้ง่ายและเป็นระบบ ลงลึกในระดับปฏิบัติการและรายงานผลสู่ระดับบริหารได้ ด้วยระบบบริหารและติดตามงาน Link และ Betabute

Read more

25/06/2019 17:31:55 admin

ทำการตรวจบ้าน ให้กลายเป็นเรื่องจิ๊บๆ ด้วย BETABUTE APPLICATION

วันนี้เราจะมาแนะนำอีก1ในฟังก์ชันเด็ดๆของBetabute ก็คือในส่วนของการ ถ่ายภาพปัญหาที่พบในการตรวจบ้านนั่นเองครับ ซึ่งถ้าพูดถึงการตรวจบ้าน ก็คือการที่เราเข้าไปตรวจสอบรายละเอียด การแก้ไขเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ลูกค้าจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และเซ็นรับมอบบ้านนนั่นเองครับ

Read more

25/06/2019 09:47:59 admin

เปลี่ยนสมาร์ทโฟนของคุณให้กลายเป็นเลขาส่วนตัว

ตอนนี้ใครๆก็ต้องมีสมาร์ทโฟนติดตัวอยู่ตลอดเวลา แล้วถ้าในการบริหารจัดการงานก่อสร้างของคุณสามารถทำได้บนโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กๆ มันจะยิ่งเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวให้คุณเพิ่มขึ้นไปอีก วันนี้ผมขอแนะนำอีกหนึ่งฟังก์ชันที่จะเข้ามาช่วยจัดการงานของคุณ ก็คือฟังก์ชันที่จะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของคุณให้กลายเป็นเลขาส่วนตัว


Read more

27/05/2019 09:49:13 admin

“แบบฟอร์มในการตรวจสอบควบคุมภาพในงานก่อสร้างมีเป็นร้อย!
จัดการมันขึ้น Online ทำให้ชีวิตคนทำงานดีขึ้นเป็นกอง “

แม้ขั้นตอนในงานก่อสร้างจะมากมายแค่ไหน หัวใจสำคัญคือต้องตรวจสอบและควบคุณคุณภาพนทุกขั้นตอน และในการตรวจสอบและควบคุมงานแต่ละขั้นตอนจะมีแบบฟอร์มสำหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแต่ละแบบฟอร์มต่างกันไป สิ่งที่จะช่วยให้การทำงานของผู้ตรวจงานก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเราจะมองข้ามสิ่งๆนี้ไปไม่ได้เลย นั่นก็คือ Online Form เราสามารถนำแบบฟอร์มตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการก่อสร้าง ทีมีมากกว่า 100 ฟอร์ม นำขึ้นออนไลน์

Read more

23/05/2019 17:14:50 admin

Check- in ใน Betabute บน Smartphone

อย่างที่ทราบกันดีว่า Betabute มีฟังก์ชันให้ได้ใช้มากมาย สำหรับบทความนี้เราจะมาพูดถึง ฟังก์ชันการ Check in ว่ามันคืออะไร แล้วมันช่วยอะไรในการทำงานของเราบ้าง และมีวิธีการอย่างไร มีบอกครบทุกอย่างในบทความนี้เลย

Read more

22/05/2019 16:07:59 admin

Big Data และ Big Data Analytics คืออะไรและมีบทบาทกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างไรบ้าง

สำหรับหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า Big Data ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจในยุคนี้ ซึ่งก็ยังคงมีคำถามสำหรับคำๆนี้ว่า Big Data มันคืออะไร แล้วต้องใหญ่แค่ไหนเชียวถึงจะเรียกได้ว่าเป็น Big Data

Read more

21/05/2019 17:51:36 admin

Digital Disruption ไม่อยากดับ ต้องปรับตัว

มีธุรกิจไม่น้อยที่เมื่อได้ยินคำว่า Disruption ก็เกิดความกลัวและวิตกกังวลไปตามๆกัน สำหรับ Disruption ก็คือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิง ทำให้สิ่งเดิมๆที่มีอยู่อาจตายจากไปแบบถอนรากถอนโคน เป็นการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการจนส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อตลาดเดิม ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือหากธุรกิจที่ยังยึดติดกับวิธีคิดหรือหลักการเดิมๆก็อาจจะเสี่ยงต่อการปิดตัวลง สิ่งที่สำคัญก็คือกลัวได้แต่ต้องไม่กลัวจนเกิดไป คุณจะต้องเผชิญหน้ากับมัน ยอมรับและปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้น

Read more

21/05/2019 15:09:14 admin

Digital Transformation คืออะไร ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะปรับตัวและใช้ประโยชน์อย่างไร

Digital Transformation คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้กับองค์กรตั้งแต่ขั้นวางแผนไปจนกระทั่งส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแต่ไม่ใช่แค่นำมาใช้ในส่วนของการดำเนินงานเท่านั้นแต่หยั่งลึกไปถึงวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักพนักระดับปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กรมากขึ้น

Read more

14/05/2019 21:46:43 admin

Betabute Functions

Betabute พัฒนาฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายให้ตรงกับการใช้งานในปัจจุบัน สำหรับการมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้าและบริหารจัดการงานของคุณแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีมงานในธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณทำงานได้สะดวก รวดเร็ว

Read more

14/05/2019 18:06:51 admin

BETABUTE ช่วยจัดการบริหารงานได้อย่างไร

มาทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วย Betabute Application เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานวางระบบ,ติดตั้งระบบ ที่กำลังมองหาแอปแบบ All in one แถมมาด้วยการใช้งานที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับผู้ใช้ทั้งหลังบ้านและหน้าไซต์งาน รายงานปัญหาได้ทันใจ ไม่มีพลาด

Read more

10/05/2019 14:52:07 admin

Effective Working Team ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมหลายๆองค์กรทั้งใหญ่และเล็กนั้นล้วนต้องการพนักงานที่มีความเป็น Team work สามารถทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งข้อดีของการทำงานเป็นทีมนั้นมีมากมาย ทั้งช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายเพราะทีมจะมีการแบ่งงานอย่างเป็นระบบตามความสามารถและความชำนาญและยังทำให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะได้ช่วยกันออกความคิดเห็นและตัดสินใจ จึงทำให้ข้อมูลที่ได้นั้นเป็นข้อมูลที่ดีและสมบูรณ์มากที่สุด

Read more

09/05/2019 14:53:03 admin

Create a Project การสร้างโครงการและขั้นตอนย่อย

วัตถุประสงค์ของการสร้างโครงการและขั้นตอนย่อยต่าง ๆ นั้น เพื่อให้สามารถจัดหมวดงานได้ตามโครงสร้างที่ต้องการ และสามารถติดตามงานดูความคืบหน้าของงานในภาพรวมของการบริหารโครการได้ จึงต้องมีการสร้างโครงสร้างงานขึ้นตามลักษณะงานที่ต้องการ

Read more

09/05/2019 10:01:40 admin

Ecosystem

Business ecosystem คล้ายกับระบบนิเวศทางธรรมชาติที่เราเคยได้ยินมา แต่จะเป็นในมุมของในบริษัทหนึ่งนั้นมีสินค้า บริการ และเนื้อหาครบถ้วน และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยที่ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องออกจากระบบนิเวศของบริษัทเลย

Read more

08/05/2019 17:44:43 admin

Assign team to projects

การจัดการคนหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการและขั้นตอนย่อย เสมือนเป็นการกำหนด authorizeให้ผู้ใช้งาน ได้เห็นข้อมูลเฉพาะงานหรือโครงการที่ตนเองเกี่ยวข้องหรือถูกมอบหมาย

Read more

20/04/2019 20:16:50 admin

Easy 4 Step to Start Butabute Corporate Edition


Activating the Betabute Corporate Edition service is easy and can be used immediately. Company administration registration to activate service. Team User download applications from the App Store or Play Store and register and start collaborate immediately.

Read more

21/12/2018 20:53:06 admin

Project Management ฟังก์ชั่นมากกว่าใคร บอกเลย ฮีโร่ตัวจริง !

Project Management ใน BETABUTE มีฟังก์ชั่นมากกว่าใคร ช่วยทำให้คุณวางแผนและควบคุมโครงการได้อย่างละเอียดมากกว่าใครและครอบคลุมทุกด้าน Project Management ใน Betabute แสดงข้อมูลเปรียบเทียบตามแผนกับงานจริง ที่สะท้อนออกมาทาง S-Curve และ Gantt Chat และยังเก็บรายละเอียดได้หมดทั้งงานลด-งานเพิ่ม

Read more

21/12/2018 20:53:05 admin

BETABUTE ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน ระดับปฏิบัติงาน ด้วย Mobile Application

Mobile Application Support บน iOS และ Android
easy steps to start working on Betabute by just take picture-save and share to every one you want.

Read more

21/12/2018 20:53:01 admin

บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง Inhouse และ Outsource

Betabute ถูกออกแบบมาเพื่อให้สร้างการทำงานร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารโครงการ, โฟร์แมน, และผู้รับงานทั้งที่เป็นภายในองค์กร หรือ พนักงานจ้างงานชั่วคราว (Outsource , Contractor) เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกัน บนเงื่อนไขของ Authorization ในการเข้าถึงข้อมูล ตามที่กำหนด

Read more

21/12/2018 20:53:01 admin
Read more

21/12/2018 20:53:00 admin

Document Management จัดเก็บงานเอกสาร แบบอัตโนมัติ

การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหมวดหมู่ ถูกบันทึกเข้าจัดเก็บบน ระบบงานโดยอัตโนมัติ จากการปฏิบัติงาน ไม่ต้องเสียเงินซื้อ Software ทางด้าน Document Management อีกต่อไป เพราะ Betabute มี Feature นี้ให้แล้วโดยอัตโนมัติ

Read more

This is our youtube channel

Welcome To Betabute System

ติดตามข่าวสารของ Betabute โดยการสมัคร Subscription ได้เลย

Have a question or interested our features, Call now

02-512-5771

About us

Betabute ถูกพัฒนาและบริหารงานโดย บริษัท โฟกัสวันซอฟท์แวร์ จำกัด และบริษัทอากาเป้ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารซอฟท์แวร์การจัดการบริหารธุรกิจอื่น ๆมายาวนาน ทั้ง โปรแกรม Enterprise Resource Planning ระดับสากลอย่าง Focus One ERP โปแกรมบริหารและติดตามงานอย่าง Focus One Link Work Management และ Focus One CRM
บริษัทอากาเป้ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้ง ตั้งปี ค.ศ. 2004 ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบ โดยมุ่งเน้นที่การจัดทำระบบงาน Business Improvement Consulting Services ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ และจัดทำระบบงานด้วย Software บริหารทางธุรกิจ อาทิเช่น Enterprise Resource Planning, Enterprise Collaboration System, Profit Leakage Analysis , Production Management และระบบงานบัญชีขั้นสูง อาทิเช่น Cash Management, Product Costing, Budgeting System
Business Partner บริษัท อากาเป้ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้บริการลูกค้า แต่ยังมี พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อถือในบริการของทางบริษัท อันได้แก่ 1. บริษัท SAP Germany. (ISV Partner) 2. บริษัท โฟกัสวัน ซอฟต์แวร์ จำกัด 3. บริษัท เดล (ประเทศไทย) จำกัด 4. บริษัท Citibank (ERP Bank Integration Partner) 5. บริษัท Standard Charter Bank (ERP Bank Integration Partner)
2007-2010
Value Added Services บริษัท A-Gape Consulting (Thailand) Co., Ltd. ให้บริการทางด้านของการพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2547 โดยรับพัฒนาระบบงาน MIS หลากรูปแบบ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถมี Business Improvement Platform ที่เน้นเรื่องของการหารอยรั่วของการทำกำไร และการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการที่ทำให้เกิดปัญหาทางธุรกิจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเห็นสภาพปัญหา และความสูญเสียที่เกิดขึ้น แล้วจึงค่อยสร้างกลยุทธ์การ Optimums กับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

Contact us

Call: 02-512-5771
Monday-Friday (9am-5pm)

Email: [email protected]
Web: www.betabute.com

Location: 1111/107 Baan Klangmuaeng, Ladpraow Rd., Chankasem, Jatuchuck, Bangkok 10900 Thailand


Your message has been sent. Thank you!